Utopený telefon

 • Pokud se telefon dostane do styku s kapalinou, je nutné ho co nejdříve vypnout ( zastavit přítomnost el. proudu na základní desce ).
 
 • Co nejdříve navštívit servis a nechat očistit základní desku v ultrazvukové lázni.
 
 • Pokud ani po této proceduře není telefon funkční, musíme přistoupit k pájení - tedy diagnostikovat a opravit vadný komponent.
 • Stejně jako ostatní elektronická zařízení i iPhone má svoji životnost závislou na používání.
 • Některé závady na základní desce jsou u určitých typů iPhonů častější. Například u iPhone 6 Plus bývá často špatná funkce dotyku z důvodu špatné kontrukce telefonu (často se v kapse trochu ohnul a narušil se spoj pod dotykovým čipem - uživatelé tak často měnili displeje bez úspěchu. Tento chip je potřeba přepájet a nahradit cesty k pinům
 • Další velmi běžná závada je na napájecím chipu. Ten bývá často poškozen neoriginální nabíječkou a ještě častěji nabíjením přístroje v autě. Telefon se poté nezapíná, špatně indikuje nabíjení nebo se extrémně rychle vybíjí. Uživatelé měnili baterie a též bez úspěchu - tento chip je potřeba vyměnit.
 • Další velmi častý problém se začal vyskytovat u iPhone 7. Uživatelé špatně nebo vůbec neslyší při hovoru, telefon nejde zapnout nebo se neustále restartuje. Je nutné nahradit vadný pad a přepájet audiochip.
- toto je pouze pár příkladů. Závady bývají různé z různých důvodu a telefon je třeba vždy diagnostikovat.
Zpravidla nelze závazně telefonicky určit závadu na konkrétním dílu.

Nefunkční telefon

Záchrana dat

 • Velmi často se dají zachránit i data uložená v telefonu - ať už utopených či nefunkčních z neznámého důvodu
 • Cenu lze určit až po diagnostice a zákazník je o její výši obeznámen před opravou ( cca 900 -3000 Kč )

 • V případě nesouhlasu s opravou zákazník za diagnostiku neplatí

 • Pro zařízení si sami přijedeme ( na území Prahy ) nebo je možno zaslat zařízení poštou