top of page

Historie závady:

Zařízení jsem přijal s tím, že nenačítá signál

Řešení:

Zde byl problém se signálem trochu jiný než je u tohoto modelu běžné. Nešlo o závadu obvodu baseband procesoru, protože přístroj sim kartu detekoval. Zde byla na vině jedna z menších "desek", na které jsou obvody dotyku a signálu. Po reballu RF chipů a desky samotné je přístroj zase plně funkční.
bottom of page